Annonse

Bruksvilkår

Ved å bruke nettstedet “norgesbestekredittkort.no” (heretter referert til som “Norges Beste Kredittkort”“vi”“oss”“våre” eller “norgesbestekredittkort.no’s”), må du godta reglene nedenfor. Vennligst ikke bruk Norges Beste Kredittkort” hvis du ikke aksepterer reglene. “Vi” kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker Norges Beste Kredittkort“. Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når du bruker Norges Beste Kredittkort“.

Norges Beste Kredittkort” innsamler data om kredittkort og forbrukslån. I tillegg kan du søke om kredittkort eller forbrukslån, dette gjøres ved at du viderestilles direkte til finansinstutisjonens søknadsside via  “norgesbestekredittkort.no”Norges Beste Kredittkort” gjør det på denne måten enklere å se flere lånemuligheter, og enklere å finne frem til lånesøknadene hos utlåner. Det er dermed ikke Norges Beste Kredittkort” som låner ut penger.

All informasjon på sidene på Norges Beste Kredittkort“ har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt så godt som “vi” kan. Til tross for disse fakta kanNorges Beste Kredittkort“ ikke garantere for innholdets nøyaktighet. Norges Beste Kredittkort“ avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

“Våre” tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som “vi” kan, men kan noen ganger oppstår feil. Norges Beste Kredittkort” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av “våre” tjenester.

All personlig informasjon som gis til Norges Beste Kredittkort” er oppbevart sikkert og vil aldri bli solgt, lånt ut eller videresendt til en tredjepart med hensikt. Til tross for disse fakta kan Norges Beste Kredittkort” ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. Norges Beste Kredittkort” avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.